drobniuchni bracia, wysocy mieszkańce (Kniaźnin)
lustro w noc podwaja
braci blask drobniuchnych
w dzień w zielone łąki
zagumienna droga

Reklamy