kataplazmy codziennych widoków
powszedniości driakwie
przyżeganie od blasku i mroku
nieznanym nierozpoznane

Reklamy